นางใจทิพย์ ภู่พุ่ม

นางใจทิพย์ ภู่พุ่ม

หัวหน้างานห้องสมุด

 

นางสัมพันธ์ สมพงษ์

นางสัมพันธ์ สมพงษ์

ครูผู้ช่วยงานห้องสมุด

นางรัชนี บุญค้ำ

นางรัชนี บุญค้ำ

ครูผู้ช่วยงานห้องสมุด

นางสาวเบญญาภา คูณสระน้อย

นางสาวเบญญาภา คูณสระน้อย

ครูผู้ช่วยงานห้องสมุด

 

นางสาวนิภา กำจร

นางสาวนิภา กำจร

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาวสาวิตรี นาคนาคา

นางสาวสาวิตรี นาคนาคา

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

 สืบค้นหนังสือ

LILK น่าสนใจ

 

 

คลังความรู้

 122

 

 

 

ติดต่อห้องสมุด

28511562 1668332476586012 1472486087 n

ID Line : LIBNSSC

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ​ 

Feedback 750

 

แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด

images 2