แนะนำหนังสือใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม

รางวัลห้องสมุดดีเด่น ระดับประเทศ
รางวัลห้องสมุดดีเด่น ระดับประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

Voice of Customer – VOC

การรับฟังเสียงของลูกค้า Voice of Customer – VOC

1.​ นักเรียนอยากให้"เพิ่มหรือลด" ภายในห้องสมุด

สืบค้นหนังสือ

ติดต่อห้องสมุด

28511562 1668332476586012 1472486087 n

ID Line : LIBNSSC

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ​ 

Feedback 750

 

แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด

images 2

 

กฏระเบียบ

  • จำนวนวันที่ยืมได้
    • หนังสือทั่วไป 7 วัน
    • หนังสืออ้างอิง/เยาวชน 3 วัน
  • ค่าปรับและการทวงถามหนังสือ

หากเกินกำหนดจะต้องเสียค่าปรับวันละ 1 บาท/วัน/เล่ม ถ้านักเรียนที่มีรายชื่อแจ้งการทวงถามในแต่ละเดือน ล่วงเวลานานแล้วยังไม่มาติดต่อกับทางห้องสมุด เมื่อใกล้สอบปลายภาคเรียนจะส่งรายชื่อให้กับแผนกทะเบียนของโรงเรียนเพื่องดการออกเอกสารใบแจ้งผลการเรียน

คลังรูปภาพ

กระดานข่าว

  • ไม่มีกระทู้แสดง