ระบบสืบค้นหนังสือ ห้องสมุดโรงเรียนนครสวรรค์ชื่อหนังสือ เลขหมู่ หัวเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ISBN จำนวนเล่ม
ฟุดฟิตฟอไฟ เล่ม 2 421 ภาษาอังกฤษ แสงชัย สุนทรวัฒรน์ 9748908593 1
แนวข้อสอบ tu-get 428 ภาษาอังกฤษ- -ข้อสอบและเฉลย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 9789749900925 2
ภาษาไทยวันนี้ 495 สมพร จารุนัฏ 974-268-8184 1
วิทยาศาสตร์ ม.1 500 วิทยาศาสตร์ กอบนวล จิตตินันทน์ 9789744325921 2
TOP ชั้น ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ 510 คณิตศาสตร์ ไพจิตร ศุภพิมล 9749956508 2
คณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 4 ค014 510 เวกเตอร์ สมัย เหล่าวานิชย์ 9747501686 1
compact ฟิสิกส์ ม.5 530 ฟิสิกส์ คณาจารย์แม็ค 9789744124029 4
หนังสือเรียน เคมี เล่ม 5 ว035 540 กระทรวงศึกษาธิการ 9740135374 1
ระบบอวัยวะของร่างกาย 612 ร่างกาย กนกธร ปิยธำรงรัตน์ 9742779589 1
การเลี้ยงปูทะเลของถิ่นเรา 636 อัจฉรา สินธุสอาด 974-249-970-5 1
Art Projects 740 ประดิษฐ์และสร้างสรรค์ผลงาน Fiona watt 9749996321 1
ปางบรรพ์ 895 ตำนานและนิทานประวัติศาสตร์แห่งประเทศสยาม น. ณ ปากน้ำ 9747369702702 1
ฝรั่งบันทึกสยาม 920 เริงวุฒิ มิตรสุริยะ 978-616-7071-01 1
เปิดโลกประวัติศาสตร์สุโขทัย 959 ประวัติศาสตร์ สุทธิ ภิบาลแทน 978-616-7125-03 1
SEARCH ข้อสอบ O-net ม.6 ปี 49-53 : ภาษาอังกฤษ Ent. ข้อสอบ ไพจิตร ศุภพิมล 9786165041805 2
Smart-I unlocked 4 Ent. สมาร์ทวันอันล็อค 4 ธันวคม จุลรุจน พุทธมิบินประทีป 9789746386982 2
Highlight English ภาษาอังกฤษ Ent. ชัยวิชิต เจษฎาภัทรกุล 9747174502 3
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่ Entrance'42 : แผนกศิลป์ Ent. ข้อสอบ สมัย เหล่าวานิชย์ 9744021608 1
สิงห์สาโท สิงห์สาโท วัฒน์ วรรลยางกูร 974-7520-61-3 1
กระบี่เย้ยยุทธจักร เล่ม 6 กิมย้ง 9786162992698 1

ติดต่อห้องสมุด

28511562 1668332476586012 1472486087 n

ID Line : LIBNSSC

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ​ 

Feedback 750

 

แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด

images 2