ระบบสืบค้นหนังสือ ห้องสมุดโรงเรียนนครสวรรค์ชื่อหนังสือ เลขหมู่ หัวเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ISBN จำนวนเล่ม
Dragon Delivery เล่ม 2 วรรณกรรมเยาวชน พัณณิดา ภูมิวัฒน์ 978-974-8466-25 1
พี่เรดาร์เตือนภัย เตรียมพร้อมไว้เมื่อภัยมา การ์ตูน ศุภมิตร จันทร์แจ่ม 1
7 วันจองเวร Haunted อาถรรพ์เรือนลั่นทม (อังคาร) การ์ตูน comic ภาคินัย 978-616-7078-45 2
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 20 อ039 ศาสนาและระบบความเชื่อในประเทศไทย พระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 9748185311 1
ลายเส้น2 อ720 อนุสรณ์ ภักดิ์สุขเจริญ 9744101318 1
สำหรับช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพจิต 150 สุขภาพจิต อินทิรา พัวสกุล 9742915555 1
เลิศล้ำคำคน 158 การดำเนินชีวิต อ้อม ประนอม 9786167381909 1
ความหลงในสงสาร 294 สุทัสสา อ่อนค้อน 97861155001 1
"มองเมืองไทย" ผ่าน "สวนดุสิตโพล" 320 การเมือง สุขุม เฉลยทรัพย์ 9789742250744 1
เอกสารวิชาการ เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา : การปฏิบัติที่เป็นเลิศ 354 การปฏิบัติ สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา 9786165511322 1
ปัญจมรัช และฉัฐราชกับการศึกษา เล่ม 1 371 กระทรวงศึกษาธิการ 9786167324500 1
Compact ภาษาอังกฤษ ม.2 420 การสนทนา เกรกศักดิ์ บรรจงจิตร 9789744129598 2
เสริม GRAMMAR ระดับ ม.5 428 GRAMMAR ดวงกมลสมัย 9786169040491 2
สำบัดสำนวน 495 ภาษาไทย ดาริกา นวลจันทร์ 9789740625636 1
คู่มือ วิทยาศาสตร์ ม.3 ว305 500 วิทยาศาสตร์ เพ็ญศรี สัจจาพิทักษ์ 9747421463 1
สรุปหลัก & สูตร คณิตศาสตร์ ม.2 เล่มรวม 1-2 510 อัตราส่วน ร้อยละและการประยุกต์ วินิจ วงศ์รัตนะ 9744028548 2
กุญแจ คณิตศาสตร์ ม.6 เล่ม 6 ค016 510 ณรงค์ ปั้นนิ่ม 97471748989 1
ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 2 530 แสง เสียง แสงกับทัศนอุปกรณ์ นิรันดร์ สุวรัตน์ 9789749748278 1
เคมี 432 ม.4 เล่ม 1 540 วินัย วิทยาลัย 9747426382 1
กายวิทยาศาสาตร์และสรีวิทยาของมนุษย์ 612 กายวิภาคศาสตร์ รำแพน พรเทพเกษมสันต์ 974-255-292-4 1

ติดต่อห้องสมุด

28511562 1668332476586012 1472486087 n

ID Line : LIBNSSC

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ​ 

Feedback 750

 

แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด

images 2