ระบบสืบค้นหนังสือ ห้องสมุดโรงเรียนนครสวรรค์ชื่อหนังสือ เลขหมู่ หัวเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ISBN จำนวนเล่ม
เอกสารวิชาการ เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา : การวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์ 354 การวางแผน พสุ เดชะรินทร์ 9786165511315 1
ปัญจมรัช และฉัฐราชกับการศึกษา เล่ม 2 371 การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 9786167324517 1
Review your English for university Entrance 420 ภาษาอังกฤษสอบเข้ามหาวิทยาลัย และเตรียมสอบ GAT กรองแก้ว ซาบารา 9786162370939 3
เรียนภาษาอังกฤษกันเข้าไปแต่พูดไม่ได้สักที เล่ม 1 428 ครูเคท 9747754126 2
พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม 1 495 ภาษาไทย-พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน 9789744121394 3
เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ม.3 500 วิทยาศาสตร์ อุษา สุทธนาค 9743080236 4
ขยันก่อนสอบ คณิตศาสตร์ ม.3 510 พื้นที่ปริมาตร ทรงวัทย์ สุวรรณธาดา 9789744123268 2
กุญแจ คณิตศาสตร์ ม.5 เทอมต้น 510 ธราธิป ธรรมะไพโรจน์ 9747001586 1
New สรุปเข้มฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.4 530 ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ 9789744125897 2
เคมี Entrance 4-5-6 540 ข้อสอบ วินัย วิทยาลัย - 1
ชีวเคมีทางการแพทย์ Medical Biochemistry 612 ชีวเคมีคลินิก ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช 9789740332633 1
การเพาะเลี้ยงและการส่งออก "ด้วงงวง" 636 ด้วง ปัณณธร ไชยบุญเรือง 9786162103230 1
Art หัดวาดการ์ตูน 740 หัดวาดการ์ตูน Anna Mivourne 9789748327402 1
นิทานเรื่องพระร่วง 895 นิทาน ศิลปากร,กรม 9786165084772 1
ประวัติครู 2553 920 ประวัติ คุรุสภา 9789747467680 1
กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ 959 ประวัติศาสตร์ พีบีซี 9789741644377 1
เฉลยข้อสอบชีววิทยา สอวน. รอบที่ 1-2 ชั้นมัธยมปีที่ 1-3 Ent. ข้อสอบ IJSO ครั้งที่ 3-10 รัชพล ธนาภรกรรัตนกุล 9786163485960 2
คู่มือเตรียมสอบ O-net ภาษาไทย ม.3 Ent. ข้อสอบภาษาไทย เชษฐ์ ชั้นสกุลดี 978616201040 2
MINI คัมภีร์ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ O-net และ Entrance ม.4-5-6 Ent. โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ทวีศักดิ์ บุญบูชาไชย 9786162010736 2
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่ Entrance รวม 8 ครั้ง : ภาษาไทย Ent. ภาษาไทย วัลลภา วิทยารักษ์ 9744023392 1

ติดต่อห้องสมุด

28511562 1668332476586012 1472486087 n

ID Line : LIBNSSC

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ​ 

Feedback 750

 

แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด

images 2