ระบบสืบค้นหนังสือ ห้องสมุดโรงเรียนนครสวรรค์ชื่อหนังสือ เลขหมู่ หัวเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ISBN จำนวนเล่ม
ครูสมพร คนสอนลิง 150 รุ่ง แก้วแดง 9743216197 1
อัจฉริยะหงายเก๋ง 158 พัฒนาสมอง john kador 9786167164328 1
เกิดแต่กรรม 5 294 กรรม ทศพร เทวาพิทักษ์ธรรม 9786167076119 1
คณะราษฎรฉลองรัฐธรรมนูญ : ประวัติศาสตร์การเมืองหลัง 2475 ผ่านสถาปัตยกรรม"อำนาจ" 320 ประวัติศาสตร์การเมืองหลัง 2475 ผ่านสถาปัตยกรรม"อำนาจ" ชาตรี ประกิตนนทการ 9743235221 1
เอกสารวิชาการ เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา : การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 354 การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ประยูร อัครบวร 9786165511261 1
ปฏิรูปการศึกษาต้องเดินหน้าต่อไป 371 การศึกษา ชินวรณ์ บุณยเกียรติ 9789740207924 2
USAGE ENGLISH IDIOMS การใช้ สำนวนภาษาอังกฤษ 423 สำนวน สมชาย ชัยธนะตระกูล 9786167753041 1
Successful English Gramnar 428 สุวรรณณี เต็งอำนวย 9789744326638 2
อ่านสนุก ปลุกจิตสำนึก 495 อัจฉรา ชีวพันธ์ 978-974-03-2298 1
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 500 ปรีชา สุวรรณพินิจ 974-402-852-1 1
สรุปสูตรคณิตศาสตร์ ม.ปลาย 510 เซต ชัยรัตน์ เจษฏารัตติกร 8
โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 510 วิทยาศาสตร์ วิมลศรี สุวรรณรัตน์ 9747642956 1
ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย เล่ม 2 530 ฟิสิกส์ พงษ์ศักดิ์ ชินนาบุญ 9789741102952 1
คู่มือรายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.4-6 เล่ม 3 540 อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี สำราญ พฤกษ์สุนทร 9786162011566 6
ยาระงับปวด 613 ยาต้านการอัเสบ ศิริภรณ์ ฟุ้งวิทยา 9745820997 1
คู่มือ นักสำรวจพันธุ์สัตว์ป่า 636 สัตว์ป่า สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - 1
Art หัดวาดรูปสัตว์ 740 วาดสัตว์ Anna Mivourne 9789748327426 1
กาพย์เห่เรือ จากสมัยอยุธยาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 895 กวีนิพนธ์ไทย รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ 9786165086936 1
ซี.เอส.ลูว์อิส 920 ลูว์อิส,ซี.เอส.,ค.ส.1898-1963 michael white 974-9909-87-9 1
ไทยศึกษา บทที่ 1-7 959 ไทยศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9746452584 2

ติดต่อห้องสมุด

28511562 1668332476586012 1472486087 n

ID Line : LIBNSSC

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ​ 

Feedback 750

 

แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด

images 2