แนะนำหนังสือใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม

คณะศึกษาดูงานสกลราชวิทยานุกูล
คณะศึกษาดูงานสกลราชวิทยานุกูุล

สืบค้นหนังสือ

ติดต่อห้องสมุด

28511562 1668332476586012 1472486087 n

ID Line : LIBNSSC

กฏระเบียบ

  • จำนวนวันที่ยืมได้
    • หนังสือทั่วไป 7 วัน
    • หนังสืออ้างอิง/เยาวชน 3 วัน
  • ค่าปรับและการทวงถามหนังสือ

หากเกินกำหนดจะต้องเสียค่าปรับวันละ 1 บาท/วัน/เล่ม ถ้านักเรียนที่มีรายชื่อแจ้งการทวงถามในแต่ละเดือน ล่วงเวลานานแล้วยังไม่มาติดต่อกับทางห้องสมุด เมื่อใกล้สอบปลายภาคเรียนจะส่งรายชื่อให้กับแผนกทะเบียนของโรงเรียนเพื่องดการออกเอกสารใบแจ้งผลการเรียน

คลังรูปภาพ

กระดานข่าว

  • ไม่มีกระทู้แสดง